Www.WorldHistory.Biz
Login *:
Password *:
     Register

 

4-06-2015, 23:29

Totalitaryzm: geneza, istota, upadek

Totalitaryzm: geneza, istota, upadek
Author:Roman Bäcker
Totalitaryzm: geneza, istota, upadek
Index-Books
1992
Format: pdf
Language: Polish
Size: 45.12 MB


Rozwój Europy w XX wieku nie jest możliwy do opisania, ani tym bardziej — zrozumienia — bez pojęć: totalitaryzm (totalizm), totalitarny. Publicystyka współczesna chętnie posługuje się nimi w tak różnych kontekstach, że powstaje niebezpieczne — z racjonalnego punktu widzenia — zacieranie sensu, podstawowego znaczenia terminów, które kryją realne, groźne treści wymierzone przeciwko człowiekowi: jednostce i społeczeństwu. Z języka prac naukowych termin totalitaryzm przemieścił się w ostatnich latach w sferę języka codziennego, wręcz potocznego, nabierając przy okazji znaczenia pejoratywnego epitetu, a nawet cech publicystycznej inwektywy. Zarazem odrywa się od
przynależnego mu pola znaczeniowego wskazywanego przez historyków, filozofów, socjologów czy politologów.

Totalitaryzm: geneza, istota, upadek

 

html-Link
BB-Link