Www.WorldHistory.Biz
Login *:
Password *:
     Register

 

4-06-2015, 23:26

Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?

Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?
Author:Jerzy Zdanowski
Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?
Oficyna Wydawnicza Afm
2011
Format: pdf
Size: 86.31 MB
Language: Polish

Czy rewolucję można wywołać, nie odchodząc od ekranu komputera? Teza prezentowana przez autora mówi, że nowe środki porozumiewania się były jedynie instrumentem pomocnym w wyrażaniu przez społeczeństwo sprzeciwu wobec polityki władz, a przyczyną Arabskiej Wiosny był głęboki kryzys, w jakim znalazły się społeczeństwa i gospodarki regionu. Czy na Bliskim Wschodzie doszło w ogóle w 2011 r. do rewolucji? Może to, co się stało, to tylko ostry protest społeczny, bunt społeczeństwa przeciwko władzy? Czy jesteśmy więc świadkami fundamentalnych zmian we wszystkich tych sferach? Czy rewolucje na Bliskim Wschodzie już się zakończyły, czy dopiero zaczęły?

Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?

 

html-Link
BB-Link