Www.WorldHistory.Biz
Login *:
Password *:
     Register

 

5-06-2015, 22:08

Historia Japonii

Historia Japonii
Author: Jolanta Tubielewicz
Historia Japonii
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
1984
Format: pdf
Size: 166.3 MB
Language: Polish

Podstawowym wątkiem niniejszej książki jest historia polityczna Japonii, przedstawiona w bardzo ogólnym zarysie. Obok głównego nurtu politycznego, ukazanego na tle przemian ekonomiczno-społecznych, występują też podstawowe elementy historii kultury. Taka forma została przyjęta w rezultacie długoletniej praktyki dydaktycznej autorki oraz kontaktów ze środowiskiem studenckim, które
w znacznej mierze odzwierciedla zapotrzebowania polskiego odbiorcy.
Kierując się uzyskanymi w ten sposób wskazówkami autorka kładzie nacisk na procesy historyczne, ale nie wyrzeka się pisania o ludziach.

Historia Japonii

 

html-Link
BB-Link